Privacy en

cookie verklaring

PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING TANIA MULDER

Inspiration of Love is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Jan Kortplein 8, 1211 KN, Hilversum
KVK-nummer: 32154844
Btw-nummer: NL236539899B01
Telefoonnummer: +31 6 14517288
E-mailadres: welkom@taniamulder.nl/

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Inspiration of Love persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Inspiration of Love respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Inspiration of Love. Wees je er dus van bewust dat Inspiration of Love niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de websites van Inspiration of Love.

PERSOONSGEGEVENS DIE INSPIRATION OF LOVE VERZAMELT
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Inspiration of Love verwerkt:
– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw IP-adres;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek);
– Gegevens over jouw activiteiten op de websites;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Plaatsnaam.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE INSPIRATION OF LOVE VERWERKT
Inspiration of Love verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
Inspiration of Love heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via welkom@taniamulder.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG INSPIRATION OF LOVE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Inspiration of Love en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Inspiration of Love verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:
Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Inspiration of Love verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke plicht

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inspiration of Love) tussen zit.

Inspiration of Love gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Programma/systeem Doel
WordPress CMS systeem
Mailchimp E-mail marketing service
Membership Pro Ultimate WP Om content af te schermen
Woocommerce Webshop
Aanvullende plugins Om bovenstaande in combinatie met elkaar goed te laten functioneren

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
Inspiration of Love bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
• gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
• in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten;
• indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw voor- en achternaam Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief of ten minste 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier en ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief of ten minste 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de websites en je IP-adres 30 dagen na websitebezoek Inspriation of Love analyseert jouw gedrag op de websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
Inspiration of Love verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Inspiration of Love blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Inspiration of Love gegevens:
Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Administratiekantoor/boekhouder Verwerker Om de BTW-aangifte te doen Inkoop-, verkoopfacturen en betalingen
Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Email- en websiteprovider Verwerker Voor de websites en e-mails Om je te kunnen laten deelnemen aan programma’s en je te kunnen mailen
Bank Verwerkingsverantwoordeljke Om betalingen voor mij te genereren Bankrekeningnummer, naam

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Inspiration of Love in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@taniamulder.nl.
Inspiration of Love zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inspiration of Love en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
Inspiration of Love wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Inspiration of Love niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan één van de websites van Inspiration of Love wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de websites optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Inspiration of Love gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Inspiration of Love maakt op haar websites enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de websites van Inspiration of Love.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn websites.

Google Analytics
Via mijn websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de websites van Inspiration of Love zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze netwerken (in mijn geval Facebook) zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van de betreffende netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook ads
We maken gebruik van Facebook advertenties en profielen die we daar aanmaken, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook zelf. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via verwerken.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De websites van Inspiration of Love maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn computer en telefoon zijn vergendeld met een wachtwoord.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn websites regelmatig bij.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Inspiration of Love verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via welkom@taniamulder.nl.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 1 september 2019

Jullie willen verder?

Laat mij jullie dan coachen. Ik kan als geen ander de vinger op de zere plek leggen.

Podcast

Tania Mulder | TEDx Amstelveen 2020

Het geheim van ultieme seks; Als je denkt, kan je niet voelen!

Wil jij een intens en bevredigend seksleven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe podcasts, tips en trainingen.

*Ik ga vertrouwelijk om met je gegevens en worden nooit verstrek aan derde. Je gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief. Je kun je ten alle tijden uitschrijven.

error: Content is protected !!